Nyhedsbrev

Fasthold kontakten til de besøgende på din hjemmeside ved at tilbyde dem et godt nyhedsbrev. Det er en af de billigste måder overhovedet at komme i kontakt med din kundekreds på. Når du først har opbygget en database af tilmeldte til dine nyheder, styrer du selv helt og holdent hvilket budskab du vil have ud. Du er ikke afhængig af at skulle bruge penge på avisannoncer eller radio- og tv-reklamer.

Mange nyhedsbreve er udgivet af klubber, foreninger, sammenslutninger og virksomheder for at formidle information, som har interesse for deres medlemmer, kunder eller ansatte. Nogle nyhedsbreve er skabt for at tjene penge og solgt direkte til abonnenterne. At sende nyhedsbreve til kunder og kundeemner er en udbredt markedsføringsstrategi, som kan have fordele og ulemper.

Indholdet i et nyhedsbrev er typisk nyheder og kommende events for organisationen, såvel som kontaktinformation for generelle forespørgsler.